Nhà Đẹp: RP House ở Chile

Ngôi nhà với những thiết kế đơn giản và rất tuyệt vời. Với nguyên vật liệu, không gian rộng, sử dụng nhiều kính và với hướng nhìn ra hồ rộng rất đẹp.

Nov 16, 2016 1:45 PM